Buďme ostražití a přecházejme přes silnici obezřetně „Esíčko“ se třemi přechody u gymnázia je a bude nebezpečné

„Kvituji, že učitel Jaroslav Bareš znovu připomněl téma bezpečnosti na silničních přechodech na státní komunikaci před budovou vrchlabského gymnázia,“ uvedl Jan Sobotka a pokračuje: „Jako město jsme dlouhodobě iniciátorem řešení zvýšení bezpečnosti v těchto místech, ale záležitost není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Silnice 1. třídy je státní, není ve vlastnictví města. Je zalomená do esíčka a má 3 přechody pro chodce. Už před rekonstrukcí silnice, která proběhla předloni, jsme prvky bezpečnosti řešili,“ vysvětlil J. Sobotka.

K ještě důraznějšímu způsobu zviditelnění přechodu pro chodce přes silnici I/14 ul. Komenského a ke zvýšení bezpečnosti aktuálně jednalo Město Vrchlabí s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Po konzultaci s Jaroslavem Kašparem, technickým pracovníkem ŘSD, Správa Hradec Králové, došlo od vlastníka komunikace ke konkrétním návrhům, které byly písemně odeslány řediteli gymnázia Martinu Vláškovi.

ŘSD ještě v letošním roce zajistí svislé dopravní značení „Přechod pro chodce" s fluorescenčním podkladem (ještě na další pěší přechod). Zvýrazněno bude vodorovné dopravní značení nápis "ŠKOLA" příp. „GY a SOŠ“ před „optickou a psychologickou brzdou“ na přechodu pro chodce naproti vchodu do budovy gymnázia.

Ze strany města, resp. Služeb města, došlo k úpravě stávající zelené vegetace podél silnice (okrasné křoviny + vzrostlé stromy) a přesazení keřů tak, aby se prostor otevřel a umožnil výraznější viditelnost. Město dále hodlá před budovou gymnázia "něco vymyslet pro zlepšení vnímání“ studentů, že se blíží k silničnímu přechodu.

Starosta Jan Sobotka téma uzavřel úvahou: „Je nutné si uvědomit, o jaký stav se jedná. Prostě tak to je, a na tom místě si musí všichni: děti, dospělí, tedy chodci i řidiči, dávat skutečně zvýšený pozor. Děti by měly být od rodičů doma, i pedagogů ve škole, trvale upozorňovány, aby přecházely opatrně.
Dopravní inspektorát Trutnov a Policie ČR vychází z úvahy, že když zde bude umístěno mnoho značek nebo „cedulí“, nic nevyřeší, protože je známo, že přeznačená místa řidiči nevnímají nebo se v nich nevyznají.
Služby města budou udržovat zeleň tak, aby bylo lépe vidět za zatáčku. U některých škol je před přechodem zábradlí, aby děti nemohly vyběhnout přímo do silnice. Ale to snad asi nechceme.
A i když zde umístíme omezenou 30km rychlost, jsme svědky dnes a denně, že se jednou za čas objeví na silnici řidič agresor, který se příkazem neřídí.
Téma nebezpečného přechodu je třeba častěji opakovat a nabádat ke zvýšené opatrnosti. Vždycky jsou na to dva: řidič a chodec, oba účastníci silničního provozu. Bohužel mnohaleté zkušenosti napovídají, že 100% účinné opatření (vyjma podchodu, nadchodu), aby někdy někde nedošlo ke vzájemnému střetu, neexistuje,“
uzavřel Jan Sobotka.

D. Palátková

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart“ stojí na pilíři, kterým město Vrchlabí vystupuje jako jedno z prvních inteligentních...

Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Březnové zasedání městského zastupitelstva přineslo řadu podnětných sdělení...

Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Město Vrchlabí, resp. Městský úřad Vrchlabí a Ing. Pavel Řehák, tajemník MěÚ, se pečlivě starají...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.