Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart“ stojí na pilíři, kterým město Vrchlabí vystupuje jako jedno z prvních inteligentních „smart city“ v ČR. Je budován jedenáct let.

Nejprve to byl projekt inteligentní distribuční sítě elektřiny, na něj navazuje EPC projekt. Jedná se o úsporné vytápění, svícení, energetický management, které přináší snížení nákladů na energie o téměř 20% nejenom v pěti objektech, což se pozitivně propisuje do městské ekonomiky.

„Na koncept úspěšně navazujeme úsporou dalších energií,“ uvozuje Jan Sobotka a doplňuje: „Spoříme i nadále. Koncem loňského roku 2021 jsme dokončili úsporná opatření na veřejném osvětlení. Rád vyzvednu a chválím pana Jiřího Prokopce, ředitele Služeb města Vrchlabí, za vynikající majstrštyk. Podařilo se mu, díky dvěma dotačním žádostem, získat pro město cca 4 miliony korun ze SFŽP Národního programu pro obce na území národního parku, na výměnu více jak 440 kusů svítidel, což činí cca 20% z celkového počtu svítidel ve Vrchlabí.
Výměna proběhla v Hořejším Vrchlabí (ulice Horská a Za řekou), dále v ulici Káblíkova, ale především v Hartě - Podhůří. Nejednalo se výměny stožárů a kabelových vedení, ale o LED svítidla, jež vykazují zatím velmi zajímavé úspory energií (až 30%), ale i lepší svítivost, jež vnímá veřejnost (soudě dle jejich ohlasů).
Byli bychom rádi, kdyby se postupně podařilo získat další finance a vyměnit i ostatní svítidla. Jeví se, že dotační titul SFŽP skončil, ale mají ho nahradit jiné. Ty zatím nejsou vypsány. Ukázalo se, že bylo velmi šikovné a správné rozhodnutí požádat, uspět a získat peníze na výměnu žárovek s dotací ve výši 85% a s 15% podílem města. Vynikající akce s výsledky úspor, jež se ukazují jako velmi dobré.
Proto znovu velmi oceňuji osobní iniciativu pane ředitele, který byl iniciátorem návrhu a následně projektovým manažerem těchto dvou projektů. Jeho zásluhou město Vrchlabí úspěšně navazuje na koncept „smart city“ a dál v něm pokračuje. Budeme hledat další zdroje, abychom s výměnou svítidel mohli pokračovat i na jiných místech města,“
zrekapituloval Jan Sobotka.

Jiří Prokopec, ředitel Služeb města Vrchlabí, k tomu doplnil: „Chtěl bych touto cestou poděkovat opravdu všem, kteří se mnou na projektech spolupracovali, protože to bylo velice náročné a vůbec ne jednoduché. Jak se mnou, tak i s administrativou. Ani já jsem moc nevěřil, že od podání žádosti až po realizaci, nám bude stačit jeden kalendářní rok. Dík patří vedení města za souhlas k realizaci, jeho důvěru a podporu v náš tým. Nemohu nepřipomenout náročné přípravné práce pro realizaci obou projektů. Byli to především naši elektrikáři, technik, správce pasportů a externí pracovníci (světelní technici a manažer společnosti signify.com) pro realizaci projektů, energetických posudků a dalších administrativních úkonů. Štěstí jsme měli i na zhotovitele, společnost Energoland s.r.o. Děkuji Vám všem, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat,“ uzavřel J. Prokopec.

D. Palátková

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Areál manželů Zátopkových je hotov a předán veřejnosti

Mám pro vás dobrou zprávu. Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti vracíme kompletně rekonstruovaný...

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.