Připravili jsme novou kandidátku

ZVON sestavil listinu vrchlabských kandidátů pro letošní komunální volby, které proběhnou v září. Budeme se opírat o osvědčené tváře, vítáme však i nové posily a myšlenky.

ZVON není celostátní politická strana, ale sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby ve Vrchlabí. Bez vašeho souhlasu by se nešlo o podporu v podzimních volbách vůbec ucházet. Proto bylo potřeba získat zákonem určený počet podpisů od spoluobčanů. Jinak by ZVON nemohl kandidovat. Obrátili jsme se na vás tedy s žádostí o podepsání petice, která nám to umožní. To se podařilo! Moc děkujeme všem za pomoc a získání vašich podpisů.

Kromě osobního oslovení kandidátů ZVONu a našich přátel či sympatizantů, bylo možné petici podepsat i přímo v prodejně obuvi A+3, p. Klepl na náměstí (vedle hotelu Labuť). Podpisy jsme museli získat do poloviny července 2022. Velmi děkujeme!

Jsme aktivní a pracujeme na rozvoji města. Vrchlabí je náš společný domov.

Vážení Vrhlabáci, ceníme si důvěry, kterou jste nám dali pro činnost v zastupitelstvu města. Po celé volební období usilujeme o vyvážený a hospodárný chod všech částí Vrchlabí.

Naší prioritou i nadále je:

• Úsilí o udržení pracovních míst v průmyslu a službách.

• Pokračování rozvoje infrastruktury pro dopravu, volný čas i sport.

• Vytváření příležitostí pro kvalitnější bydlení.

• Zlepšování podmínek ke vzdělávání dětí a mládeže.

• Posilování kultury a významu rodinného života.

• Vážit si seniorů a zachovat odpovídající sociální i zdravotní pomoc v těžkých životních situacích.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.

Zvon - sdružení nezávislých kandidátů ve Vrchlabí