Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Město Vrchlabí, resp. Městský úřad Vrchlabí a Ing. Pavel Řehák, tajemník MěÚ, se pečlivě starají o obsah oficiálních webových stránek. Naleznete v nich prakticky vše, co poptáváte.

Aktuálně jsou vyčerpávajícím způsobem zveřejněna rozmanitá témata věnující se pomoci Ukrajině (nutno poznamenat, že zároveň v ukrajinštině).
Kromě všeobecných informací web obsahuje sdělení Policie ČR občanům Ukrajiny, informace pro rodiče a ubytovatele ukrajinských dětí, formulář nabídky bezplatného ubytování, ale např. i přehled důležitých kontaktů a čísel účtů, kam je možné odesílat finanční humanitární dary.

K aktuálnímu tématu starosta Jan Sobotka uvádí: „Základním pilířem v České republice je dobře zavedený a koordinovaný systém pomoci. S tímto vědomím město Vrchlabí žádnou materiální ani finanční sbírku samostatně neorganizuje, ale doporučuje dárcům využít již probíhající sbírky osvědčených neziskových organizací.
Je sice chválihodný zájem o spontánní pomoc každého jednotlivce, ovšem vše má své hranice a je třeba si uvědomit nutnost koordinace všech aktivit. Každý má možnost a mnoho příležitostí odeslat peníze na číslo účtu, který sám vybere a kam se mu zlíbí.
My pomoc koordinujeme v rámci Královéhradeckého kraje a Integrovaného záchranného systému ČR tak, jak je stanoveno ze státu přes kraje na jednotlivá města. V rámci systémového postupu má vedení města a krizový štáb Vrchlabí jednou-dvakrát týdně brífinky s hejtmanem Červíčkem, čímž získává všechny potřebné informace. Vykonáváme a děláme, co dělat máme.
V Královéhradecký kraj v Hradci Králové vzniklo krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, tzv. hotspot. Slouží k registraci příchozích Ukrajinců prchajících před válkou, kteří si mohou na jednom místě zařídit vše podstatné (od registrace, víz, základní zdravotní prohlídku i pojištění).
Je zřejmé, že uprchlická vlna nabývá na síle. Již nyní hledáme další bezplatné ubytovací možnosti např. v tělocvičnách, ubytovnách apod.
Je na místě ocenit každého, kdo ubytuje. A tím chci říct, že by bylo dobré, aby to dělali i různí lidé či subjekty v našem území, kteří mají možnost vyčlenit nějaké pokoje nebo apartmány. Ukazuje se, že mnoho lidí tak spontánně už činí. A to je důležité.
V době uzávěrky tohoto čísla Pulsu je v Královéhradeckém kraji registrováno k dočasnému azylu 6000 tisíc lidí o které se chceme a musíme postarat. Jedna věc jsou provizorní uprchlická místa, což mohou být zmíněné tělocvičny, dále hromadná ubytovací zařízení, kde lidé mohou pobývat i několik měsíců a třetí je jejich přesun do trvalého bydlení, nabídka práce a integrace. Jinak řečeno jedna věc je nabídnout azyl v nouzi na krátkou dobu, druhý aspekt je delší pobyt, při kterém ale mohou začít kolabovat sociální služby, školství a zdravotnictví. Proto je nutné vytipovávat nejenom ukrajinské lékaře, pedagogy, ale i další profese a urychleně je začleňovat do pracovního procesu,“
uzavřel Jan Sobotka.

Nabídky ubytovacích kapacit pro uprchlíky

Sdělujte telefonicky na sekretariát starosty MěÚ Vrchlabí:

tel.: 499 405 321 nebo 499 405 348

Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Areál manželů Zátopkových je hotov a předán veřejnosti

Mám pro vás dobrou zprávu. Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti vracíme kompletně rekonstruovaný...

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.