Proč je ve městě stále rozkopáno?

Silnice na území našeho města opravujeme postupně. Důvody jsou zřejmé, opravy jsou projekčně a logisticky složité, a navíc velice drahé. Nutno doplnit, že silnice se související infrastrukturou, s kanalizacemi, plynem, elektřinou, a dalšími sítěmi, jsou většinou historicky bez kvalitních podkladních vrstev, snažíme se je udržet ve stavu, aby vydržely provozuschopné co nejdéle.

Město bohužel nemá tu rychlost a peněžní sílu, aby rozsáhle a v jednom čase, udělalo rekonstrukci všech komunikací najednou. V podstatě opravy vykonáváme systematicky tak, jak přichází potřeby z hlediska koordinace položení různých správců sítí, a jak máme volné peníze.

Plánované opravy komunikací u Kartonky a hřbitova

V příštím roce je plánována oprava komunikace, resp. nová silnice mezi kinem Kartonka a objektem bývalého kina. Je vydáno stavební povolení, když budou finance, bude příští rok hotovo.

V současné době intenzivně připravujeme projekt kultivace a revitalizace prostoru u budoucího nového Návštěvnického centra Správy KRNAP, kdy projektová dokumentace řeší především parkoviště u kláštera a opravu silnice u hřbitova, která je v dezolátním stavu. Chceme vše vylepšit a zkvalitnit. Máme v plánu získat dotaci z česko-polské spolupráce.

Projekt je aktuálně ve fázi konceptu studie, zabývá se kapacitou parkoviště (bohužel ne vícepatrového nebo podzemního), protože to není finančně reálné. Aby se vešlo co nejvíce parkovacích míst a prostor byl také hezký a příjemný, hledáme kompromis mezi ozeleněním stromy a keři, pěšími stezkami a parkováním.

Chceme, aby místem projel, zastavil a otočil se autobus, který bude nakládat a vykládat návštěvníky. Nástupiště a výstup autobusu sice zabere několik parkovacích míst, ale chceme, aby se hosté do Návštěvnického centra, ale i do KRTKU dostali pohodlně. Prostor musí být funkční a musí hezky vypadat. Ochlazování center města zelení je moderní a žádoucí. Udělat nově parkoviště bez zeleně je v současné době nepřijatelné. Počítáme, že tak do cca tří let by se to mohlo podařit.

Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Projekt Pohádkové Krkonoše byl oceněn jako 2. nejlepší produkt

Z červnového zastupitelstva

Jedno z předposledních veřejných zasedání městského zastupitelstva tohoto volebního období se uskutečnilo...

Když si příroda dělá, co chce

Když si příroda dělá, co chce

Kapří obsádka v rybníku Kačák není povolena, a také je nežádoucí, protože mj. víří bahno...

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Silnice na území našeho města opravujeme postupně. Důvody jsou zřejmé...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.