Z červnového zastupitelstva

Město Vrchlabí dobře hospodaří

Jedno z předposledních veřejných zasedání městského zastupitelstva tohoto volebního období se uskutečnilo v červnu před letními prázdninami. Důležitým bojem jednání bylo každoroční schválení závěrečného účtu hospodaření města Vrchlabí. Zastupiteli byl odsouhlasen bez výhrad.

K tomu Jan Sobotka doplnil: „Závěrečný účet hospodaření za uplynulý rok 2021, jinak řečeno účetnictví loňského roku, byl schválen. Důležitou zprávou auditora je, že v hospodaření města Vrchlabí nezjistil žádné nedostatky ani žádná rizika. Podle auditorů hospodaříme správně a v pořádku. Kontroloři také bedlivě sledují zadlužení města, jedná se o tzv. dluhovou odpovědnost, ta je také v pořádku.
Hospodaření v loňském roce skončilo na zhruba 400 milionech korun, přestože se rozpočet plánoval deficitní s tím, že deficit budeme krýt zůstatkem na účtech. Nakonec zůstalo v přebytku 22 milionů korun, a tím se stav na účtu zvýšil, což umožňuje financovat aquacentrum a další stavby z vlastních zdrojů.“

Nová silnice na Liščím kopci ještě letos

„Na každém zastupitelstvu děláme také rozpočtové opatření. Opatření upřesňuje některé položky rozpočtu (v příjmech i výdajích). Do položek byla v červnu aktuálně zařazena rekonstrukce a stavba silnice na sídlišti na Liščím kopci. Stavba proběhne ve dvou etapách: první od restaurace „U Mrtvoly“ k řadovkám-vzniká navýšený počet parkovacích ploch pro obyvatele (cca 18 míst), překládá se vodovod a dělá silnice, aby mohlo být pokračováno ve druhé etapě. Při ní budou definitivně vymístěny (staveništní) panely a silnice se napojí na silnici okolo školy,“ upřesnil Jan Sobotka a doplnil: „Bylo vypsáno výběrové řízení, cena za dílo je stejná, jak jsme předpokládali. Proto začínáme již letos, abychom nemuseli za rok stejné dílo platit vyšší částkou. Proto jsme na jednání zastupitelstva operativně zařadili rozpočtové opatření ve výši 8,5 milionu korun, a ještě v letošním roce by mohla nebo měla být stavba první etapy dokončena,“ vypočetl J. Sobotka.

Dáša Palátková

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Projekt Pohádkové Krkonoše byl oceněn jako 2. nejlepší produkt

Z červnového zastupitelstva

Jedno z předposledních veřejných zasedání městského zastupitelstva tohoto volebního období se uskutečnilo...

Když si příroda dělá, co chce

Když si příroda dělá, co chce

Kapří obsádka v rybníku Kačák není povolena, a také je nežádoucí, protože mj. víří bahno...

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Silnice na území našeho města opravujeme postupně. Důvody jsou zřejmé...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.