Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

O Krkonošské železnici se hovoří čím dál častěji. To je vynikající zpráva nejenom pro příznivce, ale i obyvatele a turisty. Připomeňme, že do života byla uvedena roku 1899 zásluhou hraběte Jan Harracha. Svým dílem tak významně podpořil tehdejší hospodářský a turistický rozmach západních Krkonoš.

Vlakové spojení parostrojní železnicí propojilo Martinice v Krkonoších, Jilemnici, Hrabačov, Víchovou nad Jizerou, Horní Sytovou, Poniklou, Jablonec nad Jizerou-Hradsko, Jablonec nad Jizerou a Rokytnici nad Jizerou.

Zamýšlený plán výstavby trati pokračoval dále přes spodní část Rokytnice n/J. do oblasti zvané Mýto, kde se měla dráha dále větvit ke Kořenovu a k Novému Světu v Harrachově, zde měl hrabě prosperující sklárny. Ke zprovoznění v úplném rozsahu nedošlo. Trať končí v údolí Jizery pod Rokytnicí n/J. Další pokračování dráhy neumožnila zdlouhavá jednání s císařskými úřady a smrt hraběte r. 1909.

Díky aktivitám oblastní destinační společnosti Svazek Krkonoše, v úzké kooperaci se členy Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších, Svazkem Jilemnicka a krkonošskými starosty obcí „na trati“, slibně pokračují snahy o oživení železnice a dokončení původního Harrachova záměru.

Na pracovní schůzce s týmem vedení Správy železnic Hradec Králové si zúčastnění ujasnili další strategii využití a postup při zvelebování především drážních budov, resp. t. č. zchátralých objektů stanic vlakových nádraží

K tomu Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, charakterizuje: „Jednání navazovalo na dvě pracovní porady s ředitelem Správy železnic v Hradci Králové. Ujasnili jsme si zásadní věc, chceme nejenom udržet, ale i posílit komfort cestování po Krkonošské železnici a zvelebit nádražní budovy.
Společným tlakem jsme zvrátili původní rozhodnutí o demolici nádražních budov v Hrabačově a Rokytnici nad Jizerou. Hledali jsme jiná vyhovující řešení. Po jednání svitla naděje.
Správa železnic zakomponuje projekt oprav nádražních budov do dlouhodobého plánu a postupně, ve spolupráci s konkrétní obcí nebo městem, bude rekonstrukci řešit. A účel budovy zachová a pronajme ideálně k následnému dalšímu ekonomickému využití. Obec ji využije např. jako muzeum, informační centrum apod.
Výsledkem schůzky je dohoda se Správou železnic a managementem, že uděláme návrh, jak společně postupovat a opravovat. Z mého pohledu by měla vzniknout studie trati, resp. budov, s vizí, jak je dát do pořádku. A to je senzační.
Zajímavostí je, že nádražní budovy, kromě té v Rokytnici n/J., nechal hrabě Harrach postavit v téměř stejném architektonickém provedení. To by mohlo být společným jmenovatelem.“

Původní záměr hraběte Harracha dovést koleje do Harrachova nepadne do stoupy

Svazek Krkonoše a Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších bude pokračovat v iniciativě propojení kolejí z Rokytnice nad Jizerou do Harrachova, čímž vznikne možnost tzv. zokruhování železniční trati kolem českých a polských Krkonoš.

Záměr je zakomponován v zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Jedná se o složitý a nákladný projekt (nové koleje, tunely, mosty), ale jako plán už dávno existuje.

Ruku v ruce jde i současné oživování železnice iniciované a realizované výše uvedenými subjekty, k provozu nostalgickými vlakovými soupravami, parními lokomotivami, tištěnými propagačními materiály s jízdními řády a tipy na výlety, řízenými programy, divadelními představeními a zábavou pro děti s rodiči, což všestranně posiluje zájem o Krkonošskou železnici mezi veřejností.

Dáša Palátková, Foto: Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Areál manželů Zátopkových je hotov a předán veřejnosti

Mám pro vás dobrou zprávu. Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti vracíme kompletně rekonstruovaný...

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.