Vrchlabí bez odpadu

Rád vyzvednu iniciativu Vrchlabí bez odpadu a všechny aktéry, kteří se jí věnují. Projekt je ve městě zaštítěn a naplňován členy Výboru zastupitelstva pro životní prostředí, v čele s Tomášem Vrbatou, v úzké spolupráci s Jiřím Prokopcem, ředitelem Služeb města.

Aktéři svými náměty hledají neotřelá řešení, prostřednictvím sociálních sítí rozšiřují své aktivity i počty sympatizantů a spolupracovníků. Téma, k mé radosti, velmi rezonuje, přidala se i ŠKODA AUTO.

Záležitost má dva rovnoběžné směry. První, kterým se zabývají členové výboru Vrchlabí bez odpadu, spočívá v aktivní osvětě a vzdělávání. A k tomu má výbor na konání a aktivity svůj rozpočet, své peníze z městské pokladny. Druhým směrem je samotná konkrétní likvidace odpadu, kterou řeší město.

Nadešel čas aktivizace nás všech

V současné době se ocitáme na hranici, kdy město zatím ještě nemusí platit sankční poplatek za nadměrné množství likvidovaného odpadu. Vrchlabí zaplatí ročně za likvidaci odpadu 13 milionů korun, a to není malé číslo. Z toho 7 milionů korun vybere v rámci poplatků a 3 – 4 miliony korun ročně doplácí. Cílem snažení je tedy zastavit další finanční nárůst, abychom zbytečně neplatili víc peněz, než musíme.

Město chce jít cestou neotřelou

Je jasné, že v krátkém čase nezměníme vnímání a běh světa. Ovšem není od věci začít každý sám u sebe a u našich dětí a soustředit se na zavedení opatření směřované proti nárůstu odpadu. Všichni se o odpadech baví, ale „naskakují“ na standardní řešení. Ve Vrchlabí chceme postupovat nestandardně.

V současné době je zpracovávána analýza k nakládání s odpadem. Chceme vyřešit, jak „do hry“ vtáhnout drobné podnikatele a živnostníky, kteří by např. za jistý poplatek (podle velikosti provozovny, počtu zaměstnanců i produkce odpadu), mohli využívat sběrná místa určená občanům.

Musíme vymyslet co a jak s množstvím biologického odpadu odloženým ve směsných nádobách. Především lidé žijící na sídlištích nemají šanci kuchyňský odpad a bioodpad solidně likvidovat.

Je nutné učit děti, co sami známe z mládí, kdy na pultech obchodů nebyla tak široká nabídka zboří a my jsme si vážili každého uloveného kusu. Ano, musíme začít motivovat sami sebe k recyklaci a používání věcí opakovaně. Zdůrazňuji však vše při zachování moderních přístupů a vymožeností dnešního světa k udržení kvality života.

Podobná filozofie přichází do povědomí i v Evropské unii. Kdysi západní svět obdivoval řemeslný um našich otců a dědů, kteří opravovali vše, co jim přišlo pod ruku, či maminek nebo babiček, které jako švadleny přešívaly oděvy. Ovšem všechno má své meze. Je samozřejmé, že je třeba uvažovat v celosvětovém kontextu, ale začít lze u drobností v každé domácnosti.

Míra každého našeho konání je důležitá. Uvedu mě blízký případ. Domnívám se, že je lepší pořídit vlastní lyže, kterým věnuji pozornost a péči a vydrží mi v dobré kvalitě řadu let, než brát lyže v půjčovně, na kterých za sezonu jezdí stovky lidí a každé dva roky jsou totálně zničené do stoupy.

Začínáme osvětou

Nápaditá je Výborem iniciovaná internetová platforma pro výměnu věcí za odvoz na webové adrese www.vrchlabi.nevyhazujto.cz, stejně jako připravované aktivity vedené ve spolupráci s vrchlabskými základními školami, Krkonošským gymnáziem, DDM Pelíšek, Službami Města Vrchlabí a Střediskem ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově při prezentování problematiky snižování odpadu a zařazování do výuk v různých předmětech I. a II. stupně ZŠ (a mladších ročníků víceletého gymnázia).

Jak se dlouhodobě ukazuje, ve finále není problém odpad třídit, ale je problém, co následně s vytříděným odpadem dělat. Ideální by bylo ve Vrchlabí komoditu vytřídit a následně ji prodat. A to není tak jednoduché.

Téma obsahuje řadu nevyřešených a nezodpovězených otázek, kterými se zabýváme, chceme je řešit a k vyhledávání řešení aktivně přistupujeme.

Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Areál manželů Zátopkových je hotov a předán veřejnosti

Mám pro vás dobrou zprávu. Škole, dětem, sportovcům a široké veřejnosti vracíme kompletně rekonstruovaný...

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Sedmi zchátralým nádražním budovám svítá naděje

Budova vrchlabského vlakového nádraží bude renovována

Nádražní budova ve Vrchlabí, ve vlastnictví Správy železnic, projde během příštího roku renovací.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.