Voda v Kačáku ve Vrchlabí zatím není vhodná ke koupání

Úvod Články Voda v Kačáku ve Vrchlabí zatím není vhodná ke koupání
Voda v Kačáku ve Vrchlabí zatím není vhodná ke koupání

Voda v Kačáku ve Vrchlabí zatím není vhodná ke koupání

„Chtěli jsme zdokonalit a zpříjemnit venkovní přírodní koupání na Kačáku,“ uvedl Jan Sobotka. „Proto jsme dělali celou revitalizaci. Záměrem bylo přilákat další lidi, kteří tuto lokalitu k vodním sportům a kratochvílím doposud míjeli. A tak mě děsně štve, že nás zaskočila příroda. My jsme rybník vyčistili a příroda zasáhla. V zásadě jde o to, že zlepšením průhlednosti vody došlo k nárůstu vodních travin, které jsou zdrojem potravy pro vodní plže.V současné době je v rybníce prostředí nevhodné ke koupání. Mnozí koupající tu ztracenou důvěru budou těžko hledat. Budeme dělat vše proto, aby se voda vylepšila. Bude to vyžadovat soustavnou práci, protože kvalita vody pro koupání v tomto biotopu není zaručena automaticky. V současné době nasadíme rybí obsádku, která bude likvidovat vodní rostliny. Věřím, že to snad postupně půjde, biotop se ustálí a vše se narovná.“

K tomu blíže vysvětlil zástupce starosty Alfred Plašil: „Město provedlo další odběr vzorků, které tentokrát potvrdily, že v plžích rodu Radix jsou cerkárie, které mohou být původcem cerkariové dermatitidy. Máme zpracovaný zarybňovací plán a doporučené postupy za účelem dosažení ekologické stability a zachování rekreačního potenciálu lokality. Kromě regulace zeleně, vysazení rybí obsádky je dalším nezbytným předpokladem pro zlepšení kvality vody šetrná regulace přítomnosti kachen v rybníku a jeho okolí, což by výrazně snížilo riziko rozvoje cerkárií. Dle doporučení je třeba úplně omezit krmení a zimování či hnízdění kachen na rybníce. Uplatněny mohou být také různé druhy regulace či plašení. Savci, včetně člověka, představují v životním cyklu ptačích motolic tzv. náhodné hostitele. Některé opalovací krémy mohou snížit riziko přenosu cerkárií na člověka.

Plán péče o lokalitu jakož i zprávu z odběru vzorků naleznete v aktualitách na webových stránkách města. Stávající stav mne mrzí, protože si myslím, že se nám kultivace okolí vodní plochy povedla.“

D. Palátková