Blížící se konec volebního období v zrcadle Valné hromady Svazku Krkonoše

Úvod Články Blížící se konec volebního období v zrcadle Valné hromady Svazku Krkonoše
Blížící se konec volebního období v zrcadle Valné hromady Svazku Krkonoše

Blížící se konec volebního období v zrcadle Valné hromady Svazku Krkonoše

Krkonoše – svazek čtyřiceti členských měst a obcí se sídlem ve Vrchlabí letos završí osmnáct let své činnosti. Starostové, jako ústřední představitelé jednotlivých samospráv, se každoročně před létem a zimou setkávají při Valné hromadě Svazku Krkonoše. Ta nedávná byla v současném, z dnešního pohledu už téměř uplynulém volebním období, tou poslední.

K jejímu obsahu Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, ze svého úhlu pohledu zrekapituloval: „Mám vždycky radost, když si kolegové udělají čas a přijedou. Klíčuji si to jako jejich souhlasné stanovisko s prací organizace, která vyvíjí činnosti a koordinuje veřejně prospěšné projekty pro celé území. Tentokráte se sešly tři desítky starostů. Bylo to naše poslední setkání před říjnovými komunálními volbami. Přišel mezi nás podiskutovat také Robin Böhnisch, nový ředitel Správy Krkonošského národního parku. Valné hromady mají svůj podstatný podíl na upevnění vzájemné spolupráce v území. Lidé se potkají, vymění názory, stanoviska. I touto cestou se např. vztahy s národním parkem oteplují, kontakty upevňují, je prostor k vysvětlení, pochopení a porozumění.

Valná hromada proběhla standardně, přesto byla logicky v tomto období bilanční. Pracovníci Svazku Krkonoše „skládají účty“, resp. prezentují svoji práci, nejenom představitelům členských měst a obcí, ale i zástupcům gesce cestovního ruchu z obou krajů, protože aktivity, které děláme, jsou i s jejich finanční podporou.

Je možné, že při nadcházející prosincové Valné hromadě přijdou jiní zástupci měst a obcí. Proto za Svazek Krkonoše vyjadřuji poděkování všem, kteří s námi doposud spolupracovali. Kandidovat do komunálních voleb už nebudou např. kolegové Jiří Vancl z Lánova a Zdeněk Kraus z Černého Dolu. Přejeme všem do dalšího života jen to nejlepší. Těm, kteří kandidují, volební úspěch, a těm, kteří přijdou nově, zase dobrý start a zdar do práce.“

Apel pro Liberecký i Královéhradecký kraj s upozornění podnikatelům

„Svazek Krkonoše má v současné době na účtu ještě dostatečné finanční zdroje, aby hospodařil a nějaký čas „přežil“. Přestože hospodaří relativně skromně, jak z hlediska počtu zaměstnanců, tak i výdajů, jeho hospodaření rozhodně není vyrovnané. Každý rok je v mírné ztrátě,“ upozornil Jan Sobotka. „Proto Svazek v nadcházejícím poměrně brzkém období čeká změna financování. Tou poslední cestou, resp. rozhodnutím, je navyšování členských příspěvků. Jiné svazky to sice také tak dělají, aly my to tak řešit zatím nechceme. Svazek Krkonoše tak sice může ještě nějakou dobu fungovat, ale v dohledném horizontu musíme přemýšlet co a jak dál, protože je nutné ho finančně stabilizovat,“ uzavřel J. Sobotka.

D. Palátková