Uzavření kontaktního centra pro Ukrajince

V květnovém vydání časopisu Puls jsme psali o otevření Kontaktního informačního centra pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a těm, kdo jim v jejich nelehké situaci pomáhají.

Bylo otevřeno v prostorách IT centra, v přízemí u eskalátorů vedle trafiky. Poskytovalo informace o možnostech finanční a materiální pomoci, školní docházce, zdravotní péči a dalších podmínkách pobytu válečných uprchlíků ve Vrchlabí. Kontaktní centrum, zřízené městem bude od začátku července uzavřeno. Ukázalo se, že počet zájemců, kteří jej využívají klesá, a tudíž je nadále nepotřebné. Základní první pomoc hygienických a potravinových balíčků, anebo potřebných věcí, ale i „sociální šatník“ apod. vše fungovalo, ovšem tato prvotní pomoc se stala postupem času nadbytečnou.

Vrchlabí nepřestává pomáhat nešťastným

Město Vrchlabí však pomáhá i mimo již zmíněné. Rád bych připomenul, že jsme v rámci fondu pomoci schválili humanitární pomoc ve výši 50 000 Kč pro nákup potravin a věcí denní potřeby pro potřebné. Rychlá pomoc byla iniciována na základě osobní návštěvy zástupkyně skupiny matek s dětmi, které přijely do Špindlerova Mlýna ze Zakarpatí na ozdravný pobyt. Právě asistentka této skupiny osobně přišla na Městský úřad ve Vrchlabí dojednat okamžitou materiální pomoc do míst, kde aktuálně není válečná fronta, ale mají zde miliony běženců, kteří se tam přemístili z oblastí, kde se válčí.

Finanční dar byl věnován potřebným v Zakarpatské oblasti. Odtud také přišel na MěÚ ve Vrchlabí děkovný dopis s ujištěním, že byla humanitární pomoc v pořádku doručena.

Starosta obce Dubivka pan Denis Kaganec, jménem územního společenství obce Dubivka okresu Tjačiv Zakarpatské oblasti, projevil svou hlubokou úctu a srdečně poděkoval za podporu Ukrajině a poskytování humanitární pomoci pro vysídlené osoby dočasně žijící v Dubivské komunitě. „Díky Vaší pomoci budeme schopni zlepšit životní podmínky těchto lidí a zajistit jim potřebné věcné vybavení. Z naší strany garantujeme čestné a spravedlivé rozdělení humanitární pomoci uprchlíkům,“ uvedl v dopisu starosta Kaganec.

Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Projekt Pohádkové Krkonoše byl oceněn jako 2. nejlepší produkt

Z červnového zastupitelstva

Jedno z předposledních veřejných zasedání městského zastupitelstva tohoto volebního období se uskutečnilo...

Když si příroda dělá, co chce

Když si příroda dělá, co chce

Kapří obsádka v rybníku Kačák není povolena, a také je nežádoucí, protože mj. víří bahno...

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Silnice na území našeho města opravujeme postupně. Důvody jsou zřejmé...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.