Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Vrchlabí na rok 2021

Vážení přátelé.
Jako každoročně bych vás chtěl seznámit se schváleným rozpočtem na letošní rok. Je to nejdůležitější dokument, na jehož základě město funguje a bude realizovat investiční akce. Zastupitelstvo města Vrchlabí rozpočet schválilo dne 10. 3. 2021. Vždy je sestavování rozpočtu a jeho schvalování velmi náročný a odpovědný proces, který probíhá od října předchozího roku a vyvrcholí jeho schválením.
V letošním roce to bylo náročnější, protože odhadnout, jak na tom město bude finančně je velmi těžké. V době pandemie, kdy nevíme, jak to bude ještě dlouho trvat, a kdy se vrátíme do relativního normálu se velmi těžko plánuje. Město je závislé z více jak dvou třetin na daňových příjmech a dotacích od státu. I přes to se nám podařilo sestavit rozpočet solidně, na základě obecných střízlivých odhadů v příjmech a ověřených nákladů.
Co se stane, když se předpoklady nenaplní? Naštěstí město vytvořilo za posledních několik let finanční rezervy, které by bylo možné použít.
Zastupitelstvo schválilo příjmy na letošní rok ve výši 381 mil. Kč (vloni na konci roku 400 mil. Kč).
Výdaje na letošní rok jsou ve výši 444 mil. Kč (vloni na konci roku 384 mil. Kč).
K financování tohoto rozdílu použijeme finance ze zůstatků na účtech, tj. cca 63 mil. Kč.

Letos plánujeme investiční akce celkově za více než 134 milionů korun

Komentář k jednotlivým kapitolám rozpočtu

Příjmy jsme na straně daní schválili níž, než jak je odhadováno například ministerstvem financí. Určitou rezervu nám tvoří zatím nezaslané dotace ve výši 16 mil. Kč (ZŠ Nám. Míru, sociální bydlení).
Ve výdajích rozpočtu bych rád připomněl některé zásadní.
V provozních výdajích nepředpokládáme zvyšování mezd, ostatní běžné náklady odhadujeme ve výši předchozího roku, s inflačním navýšením 2 %.
Nadále pokračujeme v podpoře školství. Nad rámec státních financí podporujeme grantově školství ve výši 600 tis. Kč, na podporu výuky jazyků dáváme dalších 300 tis. Kč.
Nově jsme vytvořili grantový program pro spolky ve Vrchlabí, celkově na obě priority grantového programu dáváme 380 tis. Kč. Již několik let poskytujeme podporu sportovním klubům ve výši 2,65 mil. Kč.
Přestože se město snaží v maximální míře zabezpečit provoz města, nejviditelnější je kapitola investic, to jsou volné finanční prostředky, které slouží k rozvoji města.
Největší stavbou bude letos výstavba bazénu, kterou předpokládáme s částkou 60 mil. Kč. Dále se pokoušíme zrealizovat další etapu rekonstrukce ulice Krkonošská (přes náměstí TGM), která by mohla stát okol 32 mil. Kč.
Máme v plánu zrekonstruovat další pavilon mateřské školy Komenského za 8 mil. Kč.
Letos se také bude rekonstruovat stadion manželů Zátopových částkou 7,5 mil. Kč.
V ulici Kpt. Jaroše (u nádraží) přibude chodník za 3,1 mil.Kč.
V rozpočtu města je mnoho dalších drobnějších staveb, které přispějí ke zkrášlení.
Celkově se letos plánují investiční akce za více než 134 mil. Kč.
Tolik stručný komentář ke schválenému rozpočtu města Vrchlabí na rok 2021.
Je odvážný, ale realistický. V případě, že nastanou změny v souvislosti s Covidem-19 jsme schopni zareagovat a příslušně jej upravit.
Vážení přátelé, spoluobčané, moc bych si přál, abychom se již v průběhu tohoto roku mohli vrátit k „normálnímu“ životu, moc to všichni potřebujeme. Přeji vám k tomu mnoho zdraví.

Jan Sobotka, starosta

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

I letos se svezete Krkonošským cyklobusem

I letos se svezete Krkonošským cyklobusem

Území Krkonoš včetně podhůří je protkáno téměř 900 kilometry cyklotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, ...

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Vrchlabí na rok 2021

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Vrchlabí na rok 2021

Jako každoročně bych vás chtěl seznámit se schváleným rozpočtem na letošní rok. Je to nejdůležitější dokument, na jehož základě město funguje ...

Rekonstrukce stadionu manželů Zátopokových

Rekonstrukce stadionu manželů Zátopokových

Během května bude zahájena rekonstrukce sportovního stadionu manželů Zátopkových nákladem 7,5 milionu Kč s DPH.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.