Rekonstrukce úpravny pitné vody v Herlíkovicích probíhá za provozu

Úvod Články Rekonstrukce úpravny pitné vody v Herlíkovicích probíhá za provozu
Rekonstrukce úpravny pitné vody v Herlíkovicích probíhá za provozu

Rekonstrukce úpravny pitné vody v Herlíkovicích probíhá za provozu

Labe je pulzujícím srdcem Vrchlabí. Úpravna vody v Herlíkovicích je hlavním zdrojem pro výrobu pitné vody jeho obyvatel. Na důležitost pitné vody je třeba zaměřovat tu nejvyšší pozornost, proto město Vrchlabí zpracovalo projekt na rekonstrukci úpravny v Herlíkovicích. Započala v listopadu 2017 a pokračuje do září 2018. Bude stát celkem 72 milionů Kč. Z celkové částky je 50 mil. Kč hrazeno ze státního fondu a 22 mil. Kč z vrchlabské městské pokladny.

K záležitosti Ing. Jan Sobotka uvádí: „Poslední práce na úpravně vody proběhly v roce 1996. Nebyly tak zásadní, jako nyní. Jsou měněny staré ocelové trubky za nerezové, vyměněna čerpadla, instalovány nové technologie ke zdokonalení procesu regulace, elektroniky ovládání, automatického dávkování, apod. Přibude akumulační nádrž, která obsáhne 500 kubíků vody. Budeme mít také lepší přehled o kvalitě vody. Na další desetiletí budeme vědět, že máme v pořádku zdroj životně důležité tekutiny.“

Ing. Samuel Balcar, stavbyvedoucí stavební firmy Metrostav, konkretizuje: “Provádíme rekonstrukci a intenzifikaci, resp. rekonstrukci technologie a stavební práce. Z toho má technologie zastoupení 2/3 a stavební práce 1/3. Technologii, z hygienických důvodů nevyhovující, měníme celou, a také rozšiřujeme. Úpravna bude mít kvalitnější technologii, tzn., že vyrobí kvalitnější a čistší vodu. Stavba běží podle plánovaného harmonogramu. I když při rekonstrukci je časté, že se vyvrbí něco, s čím se nepočítá, a tady toho není zrovna málo, co se objevilo navíc. Vše řešíme operativně a harmonogram prací se daří dodržet.“

K pracovní náročnosti současného období Ing. Mgr. Petra Vrabcová, ředitelka a technoložka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí, vysvětluje: „Protože veškeré práce a výměna technologie probíhají za plného provozu, zásadní je perfektní nastavení „time managementu“ a logistiky všech zúčastněných, tak aby nebyla ohrožena především jakost vyráběné vody. Musíme ladit stavební a technologickou část a práce firem Metrostav a Voda.cz s provozem výroby.

Úpravna vody je celek zabezpečující systém, který za přispění dávkování chemikálií, pod přísným technologickým dozorem a postupem, vyrobí z nepitné vody pitnou, dle podmínek daných státní a evropskou legislativou. Úpravna odstraní mikrobiální znečištění, bakterie, prvoky, všechny možné druhy vyšších organismů, které jsou v podzemní i povrchové surové vodě z Labe, které by mohli zapříčinit vznik střevních potíží, a u dětí nebo starších lidí poškození trávicího traktu.

Je důležité si uvědomit, že voda je zásadní tekutinou našeho života. Zatím si málokdo z nás připouští, že by voda někdy nemusela být. Alarmující je však poznání, že kvalita vstupní suroviny se bohužel zhoršuje a podzemní zdroje ochabují. Začínáme být závislí na povrchových vodách. Celosvětově je kvalitní vody, upravitelné do pitné podoby, stále méně. A bohužel jí rapidně rychle ubývá. Upravitelnost je čím dál náročnější na čas i na technologie. V současné době bohužel vodu do podoby pitné, aniž bychom nepřidali alespoň jeden druh chemie, už neupravíme,“ uzavřela Ing. Petra Vrabcová. D

Další povídání o rekonstrukci úpravny vody v Herlíkovicích přineseme v dalším vydání časopisu Puls.

Na snímku Petra Vrabcová, ředitelka a technoložka Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí a Samuel Balcar, stavbyvedoucí stavební firmy Metrostav.

D. Palátková