Příběh ZVONU 3. díl

Bytová politika, Péče o městský majetek, Opravy silnic, Služby města

Systematicky a průběžně naplňujeme zastupitelstvem schválený metodický dokument „Bytová politika“

Rodinné domy

Přikláním se k výstavbě rodinných a řadových domků. V současné době jsou k takové výstavbě pro rodinné domky určeny dvě nové lokality: Podhůří a Kalvárie. Lokalitu Kalvárii bychom chtěli v příštím roce prodávat. Druhá lokalita Podhůří „se kreslí“, třetí lokalita Liščí kopec, což jsou sice soukromé pozemky, ale s vlastníky jsme dohodli stavbu cca 16 rodinných domků. Celkově se zabýváme pěti desítkami parcel.
Další pozemky na takovou výstavbu zatím město bohužel nemá. A další parcely na domky nám pravděpodobně nikdo neprodá.

Bytové domy

Město vlastní 761 městských bytů. Nájemné ve Vrchlabí je pro všechny sociální skupiny příznivé, činí cca 62 Kč /1 m2/ 1 měsíc. Do rekonstrukcí a oprav stávajícího bytového fondu investujeme každoročně více než 30 milionů korun.
Pro výstavbu nových nájemních bytových domů ve Vrchlabí máme vytipovány lokality a chceme vytvořit nabídku např. i cestou družstevního bydlení nebo nájemního bydlení za regulované nájemné.
S finanční dotací jsme vybudovali speciální městské sociální bydlení, jednak pro krátkodobé nájmy u domu s pečovatelskou službou, a také jsme zrekonstruovali dům s osmi sociálními bytovými jednotkami naproti evangelické faře.

Rekonstrukce stávajících objektů k bydlení

Jako prioritní čekají na brzkou rekonstrukci: neobydlený zdevastovaný bytový dům u kina a dům zámek v Hartě. Dům u kina má zpracovánu studii, dům v Hartě projektovou přípravu. Ještě zmíním dům čp. 100, který má hotovu zatím pouze novou fasádu.

Rodinné domy na Liščím kopci

Na pravé straně komunikace vedoucí na Liščí kopec byl městem Vrchlabí na městských pozemcích realizován, za dostupnou cenu v místě obvyklou, stavební projekt devětadvaceti rodinných domů. Jednalo se o první projekt tohoto druhu pod taktovkou města, při němž jsme si vyzkoušeli řadu souvisejících složitých i regulačních postupů. Budování proběhlo ve dvou etapách. Město nejdříve postavilo veřejnou infrastrukturu a silnice, aby lidé věděli, do čeho jdou. S tím souvisely další regulativy jednak terénních úprav, ale i plotů, výšek střech apod. Následně město pozemky formou veřejné nabídky prodalo. Kdo dal ve výběrovém řízení víc, vyhrál. Vyzkoušet celý systém byla pro pracovníky města „poučná škola“.

Plánovaná zástavba rodinným domy na Kalvárii

Nyní se nám praxe hodí a nabyté zkušenosti uplatníme pro další lokalitu na Kalvárii určenou k zástavbě rodinnými domy.

Péče o městský majetek

O majetek města se staráme s péčí dobrého hospodáře. Průběžně zateplujeme, obnovujeme a rekonstruujeme městský bytový fond, střechy a fasády obecních domů apod. V posledních letech jsme se zaměřili na opravy fasád městských domů v centru města. Kromě zatím dvou máme panelové domy ve vlastnictví města všechny zatepleny. Letos začneme a v příští roce bude dokončen i ten předposlední. Věnujeme se zateplování a opravám fasád školních budov a zařízení (ZŠ Školní na Liščím kopci, MŠ Komenského, ZŠ náměstí Míru).

Ve vlastnictví města zůstala voda (MěVaK Vrchlabí), jejíž cenu regulujeme dle svého rozhodnutí. Cenu držíme ve výši sociálně přijatelné, dlouhodobě je její cena srovnatelná s okolím a nižší než celostátní průměr. Zásadně jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení celého města, a každoročně do jeho obnovy investujeme.

Opravy silnic probíhají průběžně

Opravy komunikací jsou projekčně a logisticky složité, a navíc drahé. Silnice se související infrastrukturou, s kanalizacemi, plynem, elektřinou, a dalšími sítěmi, jsou většinou historicky bez kvalitních podkladních vrstev, snažíme se je všemožně udržet ve stavu, aby provozuschopné vydržely co nejdéle. Město bohužel nemá tu finanční sílu, aby rozsáhle a v jednom čase, udělalo rekonstrukci všech komunikací najednou. Z provozního hlediska by to ani nebylo možné. V podstatě opravy vykonáváme systematicky tak, jak přichází potřeby z hlediska koordinace položení různých správců sítí, a jak máme volné peníze. Běžné opravy, rekonstrukce i investiční akce probíhají průběžně. Protože se jedná o majetek, který vyžaduje po čase další opravy, jedná se o trvalý a významný výdaj rozpočtu města.

Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace města

Město musí zajistit svým spoluobčanům kromě investičních akcí také zásadní služby. Aby tekla voda, svítilo veřejné osvětlení, byly vyvezeny popelnice, uklizeny silnice a chodníky od sněhu, posekán trávník a pěkný park. Je to i osazení a údržba laviček, prořezávání zeleně, osazování a zalévání květináčů. Po zimě úklid inertního materiálu, provozní údržba a opravy komunikací, základní a běžná údržba mostů, obsluha, opravy a údržba speciální techniky a aut, svážení odpadů. Starost o veškeré městské dopravní značení včetně vodorovného silničního značení a jeho obnovu. Výběr poplatků za odpad, výlep plakátů a péče o výlepové plochy, kdy z těch ošklivých byly vytvořeny zasklené, které mají „štábní“ kulturu. Starají se Služby města Vrchlabí a nově mají na starosti i kompostárnu.
Samostatnou kapitolou je veřejné osvětlení, kde řešíme snížení energetické náročnosti, resp. úpornější svítidla (ledková) a úspěšně v tom postupujeme. Vyměněno je 400 z celkových 2400 svítidel.
Služby mnozí bereme jako automatické. Někdo ale takovou práci musí vykonat a někdo musí řídit. Kvalitní výkonné vedení musí být navíc vstřícné tomu, co po něm vedení města chce.
Úkolů je mimořádně hodně a management je složen pouze ze tří lidí. Navíc vymýšlí progresivní iniciativy jako např. Vrchlabí bez odpadu. Každoroční instalace a údržba mimořádně krásné vánoční výzdoby či historická meteorologická stanice na pískovcovém kvádru umístěná na Krkonošské ulici je od Služeb pro město jako „třešničky na dortu“.

Pokračování příště.

Jan Sobotka

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Projekt Pohádkové Krkonoše byl oceněn jako 2. nejlepší produkt

Z červnového zastupitelstva

Jedno z předposledních veřejných zasedání městského zastupitelstva tohoto volebního období se uskutečnilo...

Když si příroda dělá, co chce

Když si příroda dělá, co chce

Kapří obsádka v rybníku Kačák není povolena, a také je nežádoucí, protože mj. víří bahno...

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Proč je ve městě stále rozkopáno?

Silnice na území našeho města opravujeme postupně. Důvody jsou zřejmé...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.