Ministři životního prostředí ČR a Polska se sešli v Krkonoších

Úvod Články Ministři životního prostředí ČR a Polska se sešli v Krkonoších
Ministři životního prostředí ČR a Polska se sešli v Krkonoších

Při příležitosti Dne Krkonoš 22. června 2018 se setkali ministři životního prostředí Richard Brabec a Henryk Kowalczyk na krkonošské polské straně. Za účasti ředitelů správ krkonošských národních parků Andrzeje Raje a Robina Böhnische a senátora Jana Sobotky, spolu hovořili především o ochraně přírody, spolupráci krkonošských národních parků, lesním hospodaření v chráněných oblastech v souvislosti s dopadem klimatické změny a bojem proti kůrovci.

Ministr Richard Brabec se svým protějškem Kowalczykem probral i kvalitu ovzduší na česko-polských hranicích. Ministři si vyměnili přeshraniční zkušenosti s kotlíkovými dotacemi, podporou ekologizace veřejné dopravy či zateplování rodinných domů. Zmínili možnosti využití evropských fondů zejména pro ochranu ovzduší i v dalším rozpočtovém období EU, rozvoj elektromobility a vodíkového pohonu v dopravě či zlepšování kvality měření emisí na stanicích STK. Mj. diskutovali i o systému odpadového hospodářství a zákazu skládkování.

Ředitelé správ krkonošských národních parků poté za přítomnosti ministrů podepsali smlouvu o společném leteckém snímkování Krkonoš.

V závěru programu proběhlo setkání zaměstnanců KRNAP a KPN. Jeho tématem byla především přeshraniční spolupráce a společné projekty. Obě správy NP připomněly, že krkonošské parky byly druhým přeshraničním parkem v Evropě, který získal certifikát kvality spolupráce od Federace EUROPARC. V dnešní době právě krkonošské parky koordinují celoevropskou síť Transboundary Parks Network .

Na fotce: Senátor Jan Sobotka mezi ministry a pracovníky národních parků. Foto: R. Drahný.

Tiskové oddělení MŽP.