I letos se svezete Krkonošským cyklobusem

Zahájení provozu 29. května 2021 | Ukončení 30. září 2021

Území Krkonoš včetně podhůří je protkáno téměř 900 kilometry cyklotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, tak pro rodinnou rekreační jízdu. Pro snazší zvládnutí terénu křižují region Krkonošské cyklobusy. Jsou vyhledávanou službou k přepravě a cestování pěších, tak cykloturistů.

K tomu Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, doplňuje: „Je důležitým sdělením, že veřejně prospěšný projekt dopravní obslužnosti v regionu slouží bez přerušení osmnáct let. V „pokovidovém“ restartu naší společnosti a cestovního ruchu je to dobrá zpráva.
Díky spolupráci Královéhradeckého a Libereckého kraje se podařilo ho finančně stabilizovat.
Svazek Krkonoše vykonal významný podíl práce a poděkování za ni si zaslouží především jeho koordinátorka Mirka Chaloupská. Projekt je komplikovaný jak z hlediska právě koordinace, tak i propagace.
Turisté si na cyklobusy zvykli. Nedá se říci, že by o jízdu v nich klesl zájem, nedochází ani k extrémním výkyvům. Funguje smysluplně, vytížení linek každoročně spíše mírně stoupá. Provoz, a tedy úspěšnost vytížení jsou samozřejmě závislé na turistické sezoně a také na letním počasí,“ uzavřel Jan Sobotka.

Pro cyklo dopravu roku 2021 jsou v Královéhradeckém kraji připraveny novinky

Na základě výběrového řízení (tendr na dopravu Královéhradeckého kraje) byly vybráni noví dopravci: Bus Line LK s.r.o., CSD s.r.o. Náchod a ADUIS BUS s.r.o. Mají nejenom velice kvalitní autobusy, ale i vleky pro jízdní kola.

„Novinkou je přímá linka z Hradce Králové zajíždějící přímo na Špindlerovu boudu v Krkonoších,“ uvádí Miroslava Chaloupská, koordinátorka Krkonošských cyklobusů za certifikovanou oblastní destinační společnost Svazek Krkonoše, a doplňuje: “Krkonošské cyklobusy pojedou: v červnu během víkendů, v průběhu letních prázdnin denně a v září každý čtvrtek, během víkendů a ve svátek. Páteřní linka z Harrachova na Horní Malou Úpu a zpět nepojede přes Benecko, kde je prováděna oprava mostu v Prakovicích.
Z Úpice do Trutnova a Horní Malé Úpy pojede Krkonošský cyklobus vždy o víkendu. V pracovní dny pouze z Trutnova.
Na Hradecké lince bude nový spoj k dispozici ve čtvrtek a v sobotu. Kromě přívěsu bude vybaven kufrem na šest jízdních kol.
Nově pojede cyklobus z Kuksu do Vrchlabí s odjezdem v 10,40 hodin a příjezdem do Vrchlabí ve 12,05 hodin. Z Vrchlabí zpět do Kuksu bude odjíždět ve 13,05 hodin a do Kuksu přijede ve 14,14 hodin. Zájemci mohou odpoledne navštívit ZOO ve Dvoře Králové nebo barokní Kuks,“ přidala tip na výlet M. Chaloupská.

Tipy na výlety

Možností, kde se inspirovat k dalším výletům, jsou např. krátká cyklo videa zveřejněná na youtube „Krkonoše Svazek“ nebo www.krkonose.eu

Jízdní řády cyklobusů

Krkonoše – svazek měst a obcí, jako koordinátor, i letos systematicky cílil k zachování Krkonošských cyklobusů jako formy hromadné přepravy místních i návštěvníků, pěších i cykloturistů.
Časové harmonogramy jízdních řádů jsou vypracovány v souladu s představami. Pro vás jsou vytištěné kapesní jízdní řády s tipy na výlety. Získáte je zdarma v krkonošských informačních centrech, vylepené přímo na autobusových zastávkách, kde cyklobus staví, nebo na Krkonošské cyklobusy.

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

I letos se svezete Krkonošským cyklobusem

I letos se svezete Krkonošským cyklobusem

Území Krkonoš včetně podhůří je protkáno téměř 900 kilometry cyklotras. Terény jsou vhodné jak pro zdatné sportovce, bikery, ...

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Vrchlabí na rok 2021

Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Vrchlabí na rok 2021

Jako každoročně bych vás chtěl seznámit se schváleným rozpočtem na letošní rok. Je to nejdůležitější dokument, na jehož základě město funguje ...

Rekonstrukce stadionu manželů Zátopokových

Rekonstrukce stadionu manželů Zátopokových

Během května bude zahájena rekonstrukce sportovního stadionu manželů Zátopkových nákladem 7,5 milionu Kč s DPH.

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.