Cena ředitele KRNAP za rok 2021

Při v pořadí dvanáctém předávání se laureáty stalo osm význačných osobností.

Jako člen Výboru Ceny ředitele Správy KRNAP, který se skládá z vedoucího oddělení styku s veřejností (Radek Drahný), náměstka ředitele (Jakub Kašpar), zástupce Horské služby Krkonoše (Pavel Jirsa) a mě jako předsedy Svazku měst a obcí, rád připomenu nedávno udělenou Cenu ředitele Správy KRNAP za rok 2021.

Při v pořadí dvanáctém předávání se laureáty stalo osm význačných osobností či institucí, které přispěly svým životem a prací k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách. Jsou jimi propagátor lyžařského sportu Pavel Klapuš, ornitolog Jan Grúz, fotograf Karel Hník, kočí Jan Hampl, Hana Kulichová a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, polárník a meteorolog Michal Janouch, in memoriam a bývalý člen Horské služby Krkonoše, krkonošský lesník Josef Nechanický, in memoriam a pedagožka a ilustrátorka Věra Ničová, která získala zároveň i Cenu veřejnosti.

Nominace laureátů Ceny ředitele Správy KRNAP posílala v hojných počtech veřejnost. Výbor letos vybíral ze tří desítek návrhů.

Krátké videoportréty všech oceněných najdete na youtube

Z tiskové zprávy Jakuba Kašpara, náměstka ředitele - vedoucího odboru vnějších vztahů Správy KRNAP.

Foto Kamila Antošová/Správa KRNAP

D. Palátková

Novinky z dění ve Vrchlabí a okolí

Přinášíme Vám nejnovější informace co pro Vás připravujeme a děláme.

Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart city“ Vrchlabí pokračuje

Koncept „smart“ stojí na pilíři, kterým město Vrchlabí vystupuje jako jedno z prvních inteligentních...

Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Informace z březového zastupitelstva ve Vrchlabí

Březnové zasedání městského zastupitelstva přineslo řadu podnětných sdělení...

Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Pomoc Ukrajině. Ta naše je centrálně koordinovaná

Město Vrchlabí, resp. Městský úřad Vrchlabí a Ing. Pavel Řehák, tajemník MěÚ, se pečlivě starají...

Proč volit Zvon?

Sdružení nezávislých občanů a patriotů Vrchlabí, kteří:

• Prokazují dlouhodobý zájem o rozvoj města.

• Zajímají se, znají a prosazují potřeby občanů.

• Mají zkušenosti se správou města a věcí veřejných.

• Usilují o kvalitnější podmínky pro život všech Vrchlabáků.

• Respektují různost názorů.

• Preferují spolupráci před konfrontací.

• Protože nás znáte, víte, co od nás můžete očekávat.